Portfolio

Minggu 1

Assalamualaikum. Pada minggu ini, kami memulakan pembelajaran dengan melihat sepintas lalu sukatan pelajaran BMM3105 yang kami ikuti pada semester ini. Penerangan yang jelas telah diberikan oleh pensyarah kami iaitu Encik Latib. Seterusnya kami didedahkan dengan topik awal pembelajaran pada...

Minggu 2

Assalamualaikum. Pada minggu ini, kami mempelajari tentang beberapa topik yang terdapat dalam sukatan. Antaranya ialah kami dikehendaki mengumpul dan mengkategorikan bahan-bahan video, audio, dan juga imej. Kami memulakan langkah dengan memberi huraian pengenalan kepada ketiga-tiga bentuk bahan...

Minggu 3

Assalamualaikum. Pada minggu ini, kami memasuki ke tajuk yang seterusnya iaitu memuat turun dan juga memuat naik artikel. Artikel tersebut bertajuk "Etika Penggunaan Internet". Pada mulanya, kami dikehendaki memuat turun artikel tersebebut berdasarkan pautan yang terdapat pada laman web...

Minggu 4

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, kami meneruskan pembelajaran mengenai penerokaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Terlebih dahulu kami melihat contoh yang telah ditunjukkan oleh pensyarah dalam laman web beliau. Tajuk pada minggu ini juga mempunyai...

Minggu 5

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini kami dikehendaki memahami tentang mod penggunaan Teknologi Maklumat Komputer. Semasa semester satu dahulu, kami telah mempelajari serba-sedikit mengenai mod-mod pembelajaran. Jadi, kami membuat penerokaan di dalam internet berkaitan dengan...

Minggu 6

  Minggu 6                 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, kami mempelajari cara-cara membina dan mengaplikasikan struktur pautan dalam bentuk penyusunan bahan pengajaran dan pembelajaran...

Minggu 7

  Minggu 7                 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ketujuh ini, kami mempelajari topik Model Pemprosesan Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Pada minggu ini, kami...

Minggu 8

                  Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, kami dikehendaki melakukan simulasi di dalam kelas berkaitan dengan Pengajaran Bahasa Melayu secara Dalam Talian atau Luar Talian. Pengajaran ini perlu dilaksanakan dengan...

Minggu 9

  Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik yang kami pelajari pada minggu ini ialah prosedur-prosedur mengedit bahan pengajaran Bahasa Melayu secara Dalam Talian. Pengeditan bahan pengajaran atas talian bermaksud menggunakan perisian yang terdapat dalam internet untuk mengedit bahan...

minggu 10

  Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, kami akan mempelajari cara-cara untuk membina bahan video dan juga audio untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. Kami pada awalnya melihat hasil kerja yang telah dihasilkan oelh pensyarah sebagai panduan kepada kami untuk...
1 | 2 >>