Tajuk 8

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian

 

  • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian
  • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran