Minggu 10

 

Membina Bahan Video dan Audio untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

 

  • Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
  • Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
  • Membina bahan video dan audio  

Audio

 

Bahan Audio Pantun

Bahan audio telah dimuat naik ke dalam sebuah laman web penyimpanan penstoran yang bernama Mediafire (mediafire.com)

 

Rancangan Pengajaran Harian

 

Papan Cerita ( Story Board )

 

 Papan Cerita