Products

golongan komposit

  Antara kata yang terdapat dalam aspek tatabahasa iaalh kata nama dan kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.   Kata hubung terbahagi kepada dua...

kata hubung berpasangan

  Kata Hubung Berpasangan             Contoh Ayat Contoh Baik - mahupun Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya...

kata hubung gabungan dan pancangan

  Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Hubung Gabungan / Pancangan   Contoh Ayat Contoh agar Saya berharap agar kamu...

kata hubung

   Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

Jenis Pendahuluan Karangan 4

Pendahuluan Jenis Suasana   Pendahuluan Jenis Peribahasa Pendahuluan Jenis Persoalan Pendahuluan jenis definisi   Pendahuluan Jenis Pendapat Contoh soalan Anda telah diminta menulis sebuah rencana bertajuk "cara-cara meningkatkan disiplin dalam kalangan pelajar...

Jenis Pendahuluan Karangan 3

Pendahuluan Jenis Suasana Pendahuluan Jenis Peribahasa Pendahuluan jenis pendapat Pendahuluan jenis definisi   Pendahuluan Jenis Persoalan Contoh Soalan.   Laporan Kajian Tabiat Masyarakat diMalaysia menunjukkan bahawa 45% rakyatMalaysia mengamalkan tabiat sukamakan...

Jenis Pendahuluan karangan 2

  Pendahuluan Jenis Suasana Pendahuluan jenis persoalan Pendahuluan jenis pendapat Pendahuluan jenis definisi   Pendahuluan Jenis Peribahasa     Pelbagai usaha telah dijalankan untuk melahirkanmasyarakat Malaysia yang prihatin , bersatu padudan bekerjasama....

Jenis Pendahuluan Karangan 1

Pendahuluan jenis peribahasa Pendahuluan jenis persoalan Pendahuluan jenis pendapat Pendahuluan jenis definisi   Pendahuluan Jenis Suasana   Soalan contoh : Anda telah diminta menuli sebuah rencana bertajuk "Peranan internet dalam duniapendidikan". Rencana anda...

golongan kata nama

Golongan kata nama boleh dibahagikan kepada dua iaitu:   A. Kata Nama Am B. Kata Nama Khas      

contoh kata nama am

  Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.   Contoh:   Dia sedang menjinakkan seekor gajah. Pada akhir ayat Gajah itu berbadan...
1 | 2 >>