Minggu 11

 

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

  • Konferensi secara atas talian
  • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.

Manual Menggunakan Perisian Yahoo! Messenger.

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

 

Langkah 7