golongan kata nama

Golongan kata nama boleh dibahagikan kepada dua iaitu:

 

A. Kata Nama Am

B. Kata Nama Khas