Jenis Pendahuluan Karangan 4

Pendahuluan Jenis Suasana

 

Pendahuluan Jenis Peribahasa

Pendahuluan Jenis Persoalan

Pendahuluan jenis definisi

 

Pendahuluan Jenis Pendapat

Contoh soalan

Anda telah diminta menulis sebuah rencana bertajuk "cara-cara meningkatkan disiplin dalam kalangan pelajar sekolah". Rencana tulisan anda akan disiarkan dalam Buletin Disiplin di sekolah anda.Tulis rencana ituselengkapnya.

 

 

Masalah disiplin di kalangan pelajar menjadi isu yang tidak pernah padam. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak menyatakan bahawa masalah dan kedudukan disiplin para pelajar sekolah dewasa ini berada pada tahap yang membimbangkan.

 

Sumber : https://www.scribd.com/doc/19429093/Jenisjenis-Pendahuluan-Karangan