Jenis Pendahuluan karangan 2

 

Pendahuluan Jenis Suasana

Pendahuluan jenis persoalan

Pendahuluan jenis pendapat

Pendahuluan jenis definisi

 

Pendahuluan Jenis Peribahasa

 

 

Pelbagai usaha telah dijalankan untuk melahirkanmasyarakat Malaysia yang prihatin , bersatu padudan bekerjasama. Justeru, untukmerealisasikannya semua pihak perlu mengamalkan permuafakatan dalam semua bidang. Bak kata pepatah "Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing".

Berikan pandangan anda tentang penyataan diatas.

 

"Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ", "Gunung sama didaki, lurah sama dituruni" merupakan peribahasa-peribahasa yang sering kita dengar. Tetapi sejauh manakah kitamengamalkan dalam kehidupan kita seharian? Peribahasa di atas ialah antara peribahasa Melayu yang membawa mesej kepada kita tentang betapa pentingnya amalan tersebut untuk melahirkan satu bangsa Malaysia yang bersatu-padu dan saling hormat-menghormati.

 

 

Sumber : https://www.scribd.com/doc/19429093/Jenisjenis-Pendahuluan-Karangan