Jenis Pendahuluan Karangan 1

Pendahuluan jenis peribahasa

Pendahuluan jenis persoalan

Pendahuluan jenis pendapat

Pendahuluan jenis definisi

 

Pendahuluan Jenis Suasana

 

Soalan contoh :

Anda telah diminta menuli sebuah rencana bertajuk "Peranan internet dalam duniapendidikan". Rencana anda akan disiarkan dalammajalah sekolah anda. Tulis rencana itu selengkapnya.

 

Internet atau lebuh raya maklumat antarabangsadidefinisikan sebagai satu rangkaian komputerantarabangsa yang menghubungkan lebih 40 000 rangkaian komputer yang diluluskan secara bersendirian atau bersama. Internet digunakan oleh institusi pendidikan, perkhidmatan, dan individu.

 

Sumber : https://www.scribd.com/doc/19429093/Jenisjenis-Pendahuluan-Karangan