golongan komposit

 

Antara kata yang terdapat dalam aspek tatabahasa iaalh kata nama dan kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

 

Kata hubung terbahagi kepada dua iaitu:

(a)    kata hubung gabungan dan pancangan.

(b)    kata hubung berpasangan.