contoh kata nama am

 

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

 

Contoh:

 


Dia sedang menjinakkan seekor gajah.

Pada akhir ayat

Gajah itu berbadan besar.

Pada awal ayat