Photogallery

The image gallery is empty.

Products

contoh kata nama khas

  Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.   manusia Zaidi, Mei Fong, Subramaniam binatang Tompok (kucing), Jalak...

kata nama khas

  Kata Nama Khas   1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.   2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan...

kata nama am

  Nama Am   2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya. Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut...

Kata Ganti Nama Diri 3

  Kata Ganti diri ketiga kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Bentuk Contoh tunggal ia,...

Kata Ganti Nama 2

  Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : bentuk contoh tunggal tuanku,...

Kata Ganti Nama 1

  Kata Ganti Nama   Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Gantinama Umum, Gantinama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. Kata ganti diri ialah...
<< 1 | 2